Pravidlá

 • Neporušovať pravidlá severu HellGround.
 • Neurážať členov guildy alebo iných guild.
 • Nevyvolávať zbytočné konflikty, ktoré by viedli k leavnutiu guildy.
 • Viac ako 30 dní off = kick s guildy.
 • Nehádzať členov guildy do ignore listu.
 • Leavnete za maina? Letíte za alta!
 • Leavnete guildu? Druhý krát Vás nevezmeme!


Web & Fórum

 • Každý člen guildy je povinný mať registráciu na fóre.
 • Na fóre musíte mať taký istý nick ako v hre.
 • Na fórum aj web treba chodiť nemáme to predsa pre srandu králikov!


Prihlášky & Prijatie

 • Prihláška je jediný spôsob jak sa k nám môžete dostať.
 • Ku prihláškam sa môže vyjadrovať každý člen guildy.
 • Ak vás vezmeme to neznamená, že vás nemôžme kicknúť z toho dôvodu dostanete na dobu 7 dni rank test, až potom member.


Alti

 • Alt musí mať minimálne s0 equip, aby sa dostal na Guild BG.
 • V guilde môžete mať len dvoch altov.
 • Viac len v prípade, že majú dobrý equip.
 • S altom môžete guildu kedykoľvek a beztrestne leavnuť.


Menenie postav

 • Výmenu alebo predaj postavy treba vždy dopredu oznámiť!!!
 • Pred výmenou/predajom postavy leavnite guildu.
 • Ak neoznámite to, že meníte alebo predávate postavu nedostanete invite späť do guildy.
 • Ak ste typ človeka, ktorý mení/predáva postavy jak ponožky si k nám prihlášku ani nedávajte.


Note & Officer Note

 • Note: profesie
 • Officer note : čo chcete, ak sa jedná o alta, tak meno main postavy.

 


Neznalosť pravidiel neospravedlňuje!